لیست قیمت فالوور ارزان (بدون نیاز به پسورد) اینستاگرام

تا سفارش قبلی تکمیل نشد سفارش تکراری برای یک پیج ثبت نکنید! قبل از خرید قوانین سایت رو حتما مطالعه کنید!

روزانه برای هر پیج بالای 5 هزار فالوور قابل انجام هست

حتما قبل از هرگونه خرید شرایط و قوانین سایت را مطالعه کنید.
مشاهده قوانین

500 فالوور اینستاگرام

15.000 تومان / فالوور ارزان
 • فالوور کیفیت بالا
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • فالوور ارزان
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

1000 فالوور اینستاگرام

30.000 تومان / فالوور ارزان
 • فالوور کیفیت بالا
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • فالوور ارزان
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

1500 فالوور اینستاگرام

45.000 تومان / فالوور ارزان
 • فالوور کیفیت بالا
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • فالوور ارزان
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

2000 فالوور اینستاگرام

60.000 تومان / فالوور ارزان
 • فالوور کیفیت بالا
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • فالوور ارزان
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

3.000 فالوور اینستاگرام

90.000 تومان / فالوور ارزان
 • فالوور کیفیت بالا
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • فالوور ارزان
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

4.000 فالوور اینستاگرام

120.000 تومان / فالوور ارزان
 • فالوور کیفیت بالا
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • فالوور ارزان
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

5.000 فالوور اینستاگرام

150.000 تومان / فالوور ارزان
 • فالوور کیفیت بالا
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • فالوور ارزان
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

10.000 فالوور اینستاگرام

300.000 تومان / فالوور ارزان
 • فالوور کیفیت بالا
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • فالوور ارزان
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

لیست قیمت فالوور سرعت بالا و کیفیت بهتر (بدون نیاز به پسورد) اینستاگرام

تا سفارش قبلی تکمیل نشد سفارش تکراری برای یک پیج ثبت نکنید! قبل از خرید قوانین سایت رو حتما مطالعه کنید!

روزانه برای هر پیج 1000 الی 5000 فالوور قابل انجام هست

1000 فالوور فیک ایرانی

35.000 تومان / فالوور سرعت بالا
 • فالوور کیفیت بالا
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • فالوور ارزان
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

2000 فالوور فیک ایرانی

70.000 تومان / فالوور سرعت بالا
 • فالوور کیفیت بالا
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • فالوور ارزان
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

5000 فالوور فیک ایرانی

175.000 تومان / فالوور سرعت بالا
 • فالوور کیفیت بالا
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • فالوور ارزان
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

10,000 فالوور فیک ایرانی

350.000 تومان / فالوور سرعت بالا
 • فالوور کیفیت بالا
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • فالوور ارزان
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

لیست قیمت های لایک ارزان و ایرانی اینستاگرام

تا سفارش قبلی تکمیل نشد سفارش تکراری برای یک پیج ثبت نکنید! قبل از خرید قوانین سایت رو حتما مطالعه کنید!

روزانه برای هر پست 500 تا 5000 لایک قابل انجام هست

500 لایک ارزان ایرانی

8500 تومان / لایک ایرانی اینستاگرام
 • لایک اینستاگرام
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • ریزش کم
 • سرعت بالا
 • بدون نیاز به پسورد شما

1000 لایک ارزان ایرانی

17.000 تومان / لایک ایرانی اینستاگرام
 • لایک اینستاگرام
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • ریزش کم
 • سرعت بالا
 • بدون نیاز به پسورد شما

2000 لایک ارزان ایرانی

34.000 تومان / لایک ایرانی اینستاگرام
 • لایک اینستاگرام
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • ریزش کم
 • سرعت بالا
 • بدون نیاز به پسورد شما

3000 لایک ارزان ایرانی

51.000 تومان / لایک ایرانی اینستاگرام
 • لایک اینستاگرام
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • ریزش کم
 • سرعت بالا
 • بدون نیاز به پسورد شما

5000 لایک ارزان ایرانی

85.000 تومان / لایک ایرانی اینستاگرام
 • لایک اینستاگرام
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • ریزش کم
 • سرعت بالا
 • بدون نیاز به پسورد شما

10,000 لایک ارزان ایرانی

170.000 تومان / لایک ایرانی اینستاگرام
 • لایک اینستاگرام
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • ریزش کم
 • سرعت بالا
 • بدون نیاز به پسورد شما

لیست قیمت های لایک ارزان و خارجی اینستاگرام

سرعت این نوع لایک بالاست و برای هر پست روزانه تا 20 کا لایک قایل انجام است

1000 لایک ارزان بین المللی

18.000 تومان / لایک خارجی اینستاگرام
 • لایک اینستاگرام
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • دارای ریزش
 • سرعت بالا
 • بدون نیاز به پسورد شما

2.000 لایک ارزان بین المللی

36.000 تومان / لایک خارجی اینستاگرام
 • لایک اینستاگرام
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • دارای ریزش
 • سرعت بالا
 • بدون نیاز به پسورد شما

3.000 لایک ارزان بین المللی

54.000 تومان / لایک خارجی اینستاگرام
 • لایک اینستاگرام
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • دارای ریزش
 • سرعت بالا
 • بدون نیاز به پسورد شما

لیست قیمت بازدید ویدیو اینستاگرام

این سرویس ها نیازی به پسورد اینستاگرام شما ندارد!

1000 بازدید اینستاگرام

1000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • دارای ریزش
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 دقیقه الی 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

2000 بازدید اینستاگرام

2000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 دقیقه الی 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

5000 بازدید اینستاگرام

5000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 دقیقه الی 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

10.000 بازدید اینستاگرام

10.000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 دقیقه الی 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

20.000 بازدید اینستاگرام

20.000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 دقیقه الی 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

50.000 بازدید اینستاگرام

50.000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 دقیقه الی 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

100.000 بازدید اینستاگرام

100.000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 دقیقه الی 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

200.000 بازدید اینستاگرام

200.000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 دقیقه الی 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

لیست قیمت بازدید ویدیو اینستاگرام ایرانی

این سرویس ها نیازی به پسورد اینستاگرام شما ندارد!

1000 بازدید اینستاگرام ایرانی

1500 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 دقیقه الی 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

5000 بازدید اینستاگرام ایرانی

7500 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 دقیقه الی 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

10.000 بازدید اینستاگرام ایرانی

15.000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 دقیقه الی 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

20.000 بازدید اینستاگرام ایرانی

30.000 تومان / بازدید ویدیو
 • بازدید کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • تحویل سریع
 • بدون ریزش
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 دقیقه الی 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما

لیست قیمت های ممبر فیک کانال تلگرام

بدون نیاز به ادمینی و دسترسی به اکانت

500 ممبر تلگرام

5000 تومان / ممبر فیک
 • ممبر کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • خرید آنلاین
 • ریزش پایین

1000 ممبر تلگرام

10.000 تومان / ممبر فیک
 • ممبر کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • خرید آنلاین
 • ریزش پایین

2000 ممبر تلگرام

20.000 تومان / ممبر فیک
 • ممبر کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • خرید آنلاین
 • ریزش پایین

3000 ممبر تلگرام

30.000 تومان / ممبر فیک
 • ممبر کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • خرید آنلاین
 • ریزش پایین

5000 ممبر تلگرام

50.000 تومان / ممبر فیک
 • ممبر کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • خرید آنلاین
 • ریزش پایین

10.000 ممبر تلگرام

100.000 تومان / ممبر فیک
 • ممبر کیفیت بالا
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 الی 24 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • خرید آنلاین
 • ریزش پایین

لیست قیمت های کامنت فارسی اینستاگرام

بدون نیاز به پسورد پیج شما

100 کامنت فارسی

2.000 تومان / کامنت فارسی پیشفرض
 • کامنت فارسی
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 دقیقه الی 4 ساعت
 • ریزش پایین
 • برای خرید کامنت سفارشی به پشتیبان پیام دهید
 • بدون نیاز به پسورد شما

200 کامنت فارسی

4.000 تومان / کامنت فارسی پیشفرض
 • کامنت فارسی
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 دقیقه الی 4 ساعت
 • ریزش پایین
 • برای خرید کامنت سفارشی به پشتیبان پیام دهید
 • بدون نیاز به پسورد شما

500 کامنت فارسی

10.000 تومان / کامنت فارسی پیشفرض
 • کامنت فارسی
 • پرداخت امن
 • ضمانت پر کردن
 • زمان استارت سفارشات بعد از پرداخت از 1 دقیقه الی 4 ساعت
 • بدون ریزش پایین
 • برای خرید کامنت سفارشی به پشتیبان پیام دهید
 • بدون نیاز به پسورد شما

مشاهده نتایج

بعد از دریافت اطلاعات ثبت شده و مبلغ پرداخت شده توسط شما ما روند انجام سفارش شما را شروع خواهیم کرد. عموما زمان ارسال سفارش شما ما بین 2 ساعت تا یک روز خواهد بود.

تکمیل اطلاعات

نام کاربری اینستاگرام خود را وارد نمایید آدرس ایمیل و اطلاعات تماس خود را به صورت صحیح درج نمایید . فراموش نکنید که اکانت شما باید در حالت public باشد.

مشاهده تعرفه ها

مرحله اول: سرویس مورد نظر خود را بررسی و انتخاب کنید.
مرحله دوم: پس از انتخاب بصورت آنلاین خرید نمایید.

چرا ما ؟

چرا ما بهتر از رقبا هستیم

خدمات ویژه

اعتبار ما مشتریان راضی ما هستند . در دنیای مجازی, به سختی میتوان توجه جامعه آنلاین و افراد حاضر در آن را به سمت خود جلب کرد. آنچه که در این میان بسیار مهم است این است که افراد چگونه و به سرعت جذب شما شوند. برای این کار شما مدام مجبور به فعالیت و بهبود پروفایل های خود در فضای مجازی هستید. اگر زمان ارزشی معادل طلا دارد پس ما داریم به شما یک مدن طلا را نشان میدهیم . زمان تحویل ما سریعترین زمان ممکن برای دریافت خدمات بین رقباست . رابطه ما با مشتریانمان بسیار پرارزش است. ارزش یک محصول به اعتماد خریداران آن متکی است و ما این موضوع را درک میکنیم . این همان اعتماد است که فالوور های شما به شما دارند و ما برای حفظ آن خدمات بی عیب و نقصی را ارایه می نماییم. اطمینان داشته باشید که صرف نظر از اینکه شما چقدر مشهور و محبوب باشید مهمترین چیز رسیدن به اهداف شماست . ما شما را با سرعت به اهداف خود نزدیک تر میکنیم.

سفارش آنلاین و تحویل سریع

در زمان فعلی , به سختی میتوان توجه جامعه مجازی و افراد حاضر در آن را به سمت خود جلب کرد . آنچه که در این میان بسیار مهم است این است که افراد چگونه به سرعت جذب شما شوند . برای این کار شما مدام مجبور به فعالیت و بهبود پروفایل های خود در فضای مجازی هستید . اگر زمان ارزشی معادل طلا دارد پس ما داریم به شما یک مدن طلا را نشان میدهیم . زمان تحویل ما سریعترین زمان ممکن برای دریافت خدمات بین رقباست!

پرداخت آنلاین با امنیت بالا

پس از انتخاب آیتم مورد نظر شما میتوانید هزینه سرویس مورد نظر را بصورت آنلاین توسط درگاه امن Zarinpal انجام دهید و سفارش خود را به طور آنی تحویل بگیرید. امکان پرداخت هزینه پکیج ها توسط تمامی کارت های عضو شبکه شتاب برای هر بانکی اعم از دولتی یا خصوصی فراهم شده است.

ضمانت کیفیت و امنیت بالا

رف نظر از اینکه شما یک هنرمند یا ورزشکار محبوب و یا وبلاگ نویس معروف هستید یا تازه وارد دنیای آنلاین شده اید, ولی آخر فقط برای کیفیت حاضر به پرداخت هزینه هستید. در سایت ما می توانید با تجزیه و تحلیل تعرفه ها و تست کیفی سرویس های ما به این موضوع پی ببرند که در قبال کیفیت سرویسی که دریافت مینمایید کمترین مبلغ را پرداخت میکنید. در وب سایت ما هرگز اطلاعات کاربری و مالی هیچکدام از مشتریانمان فاش نخواهد شد . به منظور به حداکثر رساندن امنیت هیچ کدام از اطلاعات شخصی شما در سایت ثبت نخواهد گردید و تمامی پرداخت ها از روش امن رمزگزاری شده انجام خواهد گردید.

مشاهده تعرفه سرویس ها

ما قابل اعتماد ترینیم

سایت ما با معتبرترین و مشهورترین شرکت واسط پرداخت طرف قرار داد است که همین مورد تضمینی برای انجام سفارشات میباشد.

فالوور های ایرانی واقعی

ما بر خلاف اکثر سایت های اینترنتی فالوور های خارجی ارائه نمیکنیم , فالوور های اضافه شده توسط ما ایرانی و عرب بوده و در کمترین زمان ممکن به اکانت شما اضافه خواهد شد . در صورت داشتن هرگونه سوال همین الان تلفن خود را برداشته و با یکی از پشتیبان های سایت تماس بگیرید.

خدماتی برای پیج های شخصی

تیم ما تنها سایتی است که سرویس های خود را برای تمام پیج ها اعم از پیج های شخصی , فروشگاهی , افراد مشهور , سرگرمی و ... ارائه میکند. پس اگر یک فرد معمولی هستید و میخواهید فالوور های ایرانی خود را افزایش دهید همین الان اقدام به خرید کنید.

CopyRight 2019